3de JAAR BEELDENDE & AUDIOVISUELE KUNSTEN

Deze studierichting omvat een algemeen vormende en artistieke component. Binnen de artistieke vakken leren de leerlingen eenbestaand of eigen verhaal omzetten naar de twee- en driedimensionale beeldtaal.

Binnen het vak Waarneming en Voorstelling wordt de basis gelegd voor hun eigen beeldtaal en verwerft de leerling tekenvaardigheid en

ruimtelijk inzicht.

Binnen de drie pijlers, het Ruimtelijk Atelier, het Vrij Atelier en het Audiovisueel Atelier geven leerlingen inhoud en vorm aan hun verhaal via kleur, audio, performance en bewegend beeld.De samenhang van de drie ateliers beklemtoont de opbouw van de verhaalstructuur, de ontwikkeling van personages en de

conceptuele beeldtaal.