top of page

TOEGEPASTE BEELDENDE KUNST

Deze studierichting is een combinatie van algemeen vormende vakken en artistieke vakken waarbij een duidelijk creatieve aanleg en een degelijke tekenvaardigheid essentieel zijn.

Dat blijkt ook uit het grote pakket uren waarnemingstekenen dat als ondersteuning dient bij de andere artistieke vakken, maar evengoed als artistiek vak op zichzelf staat. Daarnaast is er een pakket beeldende vorming waarbinnen de beeldende, creatieve, individuele en scheppende intelligentie van de leerlingen ontwikkeld wordt.

Maar de hoofdmoot van de artistieke uren wordt ingenomen door toegepaste beeldende vorming, want het brengen van een boodschap, het openstaan voor communicatie, het functioneel ontwerpen van o.a. affiches, logo’s, illustraties, lay-out, display … staan centraal.  Daarbij worden zowel tweedimensionale als driedimensionale technieken doelgericht verwerkt: potloodsoorten, verfsoorten, collages, assemblages, computer …

De doelstelling is de leerlingen een universele beeldende taal te leren begrijpen en hanteren waarmee zij zich zowel objectief als expressief kunnen uiten binnen de context van toegepaste beeldende kunst.

bottom of page