top of page

2de GRAAD ARCHITECTURALE EN BEELDENDE KUNSTEN

Deze studierichting van de doorstroom- en arbeidsfinaliteit omvat een algemeen vormende en een artistieke component. Binnen de artistieke vakken ontwikkelen de leerlingen een twee- en driedimensionale beeldtaal waarmee ze hun communicatieve mogelijkheden verruimen. Zo leggen leerlingen binnen waarneming en voorstelling de basis voor een eigen beeldtaal en verwerven ze een constructief en ruimtelijk inzicht.

Daarnaast is er het onderdeel kleur en vormgeving, dat uit drie pijlers bestaat : een architecturale, een toegepaste en een vrije. Binnen deze pijlers ontwikkelen de leerlingen een kleurgevoel en geven zij vorm aan een inhoud of boodschap. Hierbij leren zij omgaan met een uitgebreide waaier aan beeldende middelen, materialen en technieken.

 

In de derde graad kan de leerling kiezen tussen Artistieke opleiding, Architecturale en binnenhuiskunst, Toegepaste beeldende kunst en Vrije beeldende kunst.

bottom of page