top of page

STUDIEAANBOD: HOE ZIT DAT JUIST IN ELKAAR?

EERSTE GRAAD

De eerste graad van Sint-Lucas Kunstsecundair is gebaseerd op 2 sterke pijlers die elkaar aanvullen en verrijken: een algemene basisvorming en een pakket artistieke vorming. De algemene basisvorming bestaat uit 27/25 lesuren algemene vakken waarvan de talen en de wiskunde/wetenschappen de hoofdvakken zijn. 

Deze algemene vakken worden versterkt door 2 differentiatie-uren waarin de leerlingen voor deze vakken worden uitgedaagd en/of ondersteund.

 

Binnen de 3/5 uren artistieke vorming ligt de nadruk op het ontdekken en ontwikkelen van de eigen creativiteit. Om tot die eigen beeldtaal te komen laten we de leerlingen kennismaken met de verschillende aspecten van de beeldende kunst. 

 

Door de combinatie van theoretische en praktijkvakken wordt de leerling voorbereid op een tweede graad binnen het domein Beeld zonder de optie Algemeen Secundair Onderwijs uit te sluiten.

TWEEDE GRAAD

De tweede graad van Sint-Lucas Kunstsecundair omvat twee richtingen: Architecturale (& beeldende) kunsten en Architecturale & beeldende vorming. Beide richtingen zijn een combinatie van algemeen vormende en artistieke vakken. Het verschil zit in het evenwicht tussen theorie en praktijk, en in de samenstelling van het pakket artistieke vakken. De doelstelling van beide richtingen is de leerlingen op korte termijn klaar te stomen voor een derde graad KSO en op lange termijn voor te bereiden op een hoger (kunst)onderwijs.

 

DERDE GRAAD

De derde graad bestaat uit een brede waaier aan richtingen: Artistieke opleiding, Architecturale en binnenhuiskunst, Toegepaste beeldende kunst, Vrije beeldende kunst, Architecturale vorming, Beeldende vorming en Industriële kunst. Deze richtingen hebben elk een eigen karakter vanwege een bepaald evenwicht tussen theorie en praktijk, en een specifiek pakket artistieke vakken.  Dat maakt dat ze gericht zijn op de bijzondere interesses en talenten van de leerlingen, en de ontwikkeling van die talenten. Een kenmerk hebben al deze richtingen gemeen: stuk voor stuk bereiden ze de leerlingen voor op een toekomst binnen het hoger (kunst)onderwijs.

 

bottom of page