top of page

2de GRAAD ARCHITECTURALE EN BEELDENDE VORMING

In deze doorstroomfinaliteit ligt het accent meer op de algemeen vormende vakken, vnl. wiskunde en wetenschappen. De artistieke vakken omvatten een ruim pakket aan opdrachten en technieken als voorbereiding op de derde graad. Binnen waarnemingstekenen verwerven de leerlingen een eigen beeldtaal, die zij vervolgens kunnen toepassen in de andere artistieke vakken.

 

In het vak beeldende vorming maken de leerlingen kennis met basisbegrippen van vormstudie en kleurenleer, en leren zij omgaan met verschillende materialen en technieken.

In het vak architecturale vorming leren zij deze basisbegrippen persoonlijk toepassen d.m.v. composities en vormgeving die verband houden met architectuur in een brede zin.

 

Vanaf de derde graad kan de leerling kiezen tussen Architecturale vorming, Beeldende vorming en Industriële kunst.

bottom of page