top of page

WIE IS WIE?

DE DIRECTEUR EN COÖRDINATOREN EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL

Zij staan in voor de dagelijkse leiding van de school.

 • Directeur: Mevr. V. Van Dyck

 • Algemene coördinatie: Mevr. N. Frans

 • Artistieke coördinatie: Mevr. K. Verdickt

Het ondersteunend personeel heeft onder andere als taak het leiden van en het meewerken aan de schooladministratie, de leerlingenadministratie, de personeelsadministratie en de financiële administratie het toezicht én het begeleiden van leerlingen.

 • de leerlingenadministratie: Mevr. G. Goris, Dhr. D. Gonnella

 • de personeelsadministratie:Mevr. K. Herremans

 • de financiële administratie: Mevr. C. Silva-Moldes

 • ICT verantwoordelijke:      Dhr. H. Ceulemans

 • veiligheid en preventie:     Mevr. C. Claus

 • algemene administratie:    Mevr. C. Vlaminckx

DE CEL LEERLINGBEGELEIDING

Dit team van leerkrachten zorgt, in samenspraak met de klasleraars, in de eerste plaats voor de socio-emotionele begeleiding van onze leerlingen. Daarnaast trachten zij de studiebegeleiding in de school structureel te verbeteren.

 • Leerlingenbegeleiders: Mevr. M. Ampe, Mevr. R. Ampe, Mevr. M. D’Hooghe, Mevr. F. Geerinck

 • Leerzorg: Mevr. N. Siebens, Mevr. V. Janssens

HET CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING (CLB)

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen. Onze school wordt begeleid door VCLB De Wissel.

VCLB De Wissel Campus Centrum       

Coeveltstraat 10

2100 DEURNE        

tel: 03/285.34 50

www.vclbdewisselantwerpen.be

        

 • Anker: Mevr. S. De Prins

 • Arts: Dhr. P. Smeets

 • Verpleegkundige: Dhr. A. Embrechts

HET SCHOOLBESTUUR

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Wij behoren tot Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


VZW Verwondering
Sint-Jozefstraat 35 2018 Antwerpen
 

Schoolbestuur:

 • Voorzitter: Dhr. P. Wuyts

 • Afgevaardigde bestuurder: Dhr. W. Weyns

 • Secretaris: Mevr. J. Van Bouwel

DE SCHOLENGEMEENSCHAP

SG OOST
Van Helmontstraat 29
2060 Antwerpen
Coördinerend directeur: Dhr. B Verhelst        

 

De scholen van onze Scholengemeenschap zijn:

 • Instituut Sint-Maria, directeur D. Janssen
  www.sintmaria.school

 • Onze-Lieve-Vrouwecollege Plus, directeur C. Veraert                                           
  www.olvcsj.be

 • Xaveriuscollege Borgerhout, directeur A. Peeters                                                           

    www.xaco.be

 • Scheppersinstituut Deurne en Antwerpen, directeurs A. Paeschuyzen en B. Verhelst,           

     www.scheppers.be

bottom of page