WIE IS WIE?

DE DIRECTEUR EN COÖRDINATOREN EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL
 

Zij staan in voor de dagelijkse leiding van de school.

 • Directeur: Mevr. V. Van Dyck

 • Algemene coördinatie: Mevr. N. Frans

 • Artistieke coördinatie: Mevr. K. Verdickt

Het ondersteunend personeel heeft onder andere als taak het leiden van en het meewerken aan de schooladministratie, de leerlingenadministratie, de personeelsadministratie en de financiële administratie het toezicht én het begeleiden van leerlingen.

 • de leerlingenadministratie: Mevr. C. Vlaminckx, Mevr. C. Claus, Mevr. G. Goris, Mevr. R. Ampe

 • de personeelsadministratie: Mevr. K. Herremans

 • de financiële administratie: Mevr. C. Silva-Moldes

 • ICT verantwoordelijke: Dhr. K. Van der Auwera

 

 

DE CEL LEERLINGBEGELEIDING


Dit team van leerkrachten zorgt, in samenspraak met de klasleraars, in de eerste plaats voor de socio-emotionele begeleiding van onze leerlingen. Daarnaast trachten zij de studiebegeleiding in de school structureel te verbeteren.

 • Leerlingenbegeleiders: Mevr. M. Ampe, Mevr. V. Janssens, Mevr. M. D’Hooghe


 

HET CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING (CLB)


Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen. Onze school wordt begeleid door VCLB De Wissel.
 

VCLB De Wissel Campus Centrum       

Coeveltstraat 10

2100 DEURNE        

tel: 03/285.34 50

www.vclbdewisselantwerpen.be

        

 • Anker: Mevr. S. De Prins

 • Arts: Dhr. P. Smeets

 • Verpleegkundige: Dhr. A. Embrechts

 

HET SCHOOLBESTUUR


Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Wij behoren tot het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs: VVKSO


VZW Verwondering
Sint-Jozefstraat 35 2018 Antwerpen

 

Schoolbestuur:

 • Voorzitter: Dhr. P. Wuyts

 • Afgevaardigde bestuurder: Dhr. W. Weyns

 • Secretaris: Mevr. J. Van Bouwel


 

DE SCHOLENGEMEENSCHAP
 

SG OOST
Van Helmontstraat 29
2060 Antwerpen
Coördinerend directeur: Dhr. B Verhelst        

 

De scholen van onze Scholengemeenschap zijn:

 • Instituut Sint-Maria, directeur D. Janssen                                                                www.st-maria-antwerpen.be

 • Onze-Lieve-Vrouwecollege, directeur C. Veraert                                           
  www.olvcsj.be

 • Xaveriuscollege Borgerhout, directeur A. Peeters                                                   www.xaco.be

 • Scheppersinstituut Deurne en Antwerpen, directeurs A. Paeschuyzen en B. Verhelst, www.scheppers.be