top of page

OVER ONS

WAT IS HET KSO?

Het KSO (kunstsecundair onderwijs) in Vlaanderen staat voor een intense, degelijke voorbereiding op het hoger kunstonderwijs in al haar vormen. Jongeren kunnen zich reeds op middelbaar niveau bekwamen in een waaier aan disciplines, gaande van woordkunst/ drama, muziek en dans tot beeldende kunsten. Sint-Lucas KSO Antwerpen staat met haar 9 afdelingen sinds jaren garant voor een kwalitatieve invulling van deze laatste pijler.

EEN WEG NAAR CREATIEVE ZELFONTPLOOIING

Het kunstonderwijs biedt je de mogelijkheden om je eigen creativiteit verder te ontwikkelen volgens verantwoorde artistieke normen. Je leert je kleuren, vormen en technieken eigen te maken door ze te analyseren en ze te gebruiken in een breder kader. Je leert keuzes te maken en de gevolgen ervan te evalueren. Dit proces steunt op een intense wisselwerking met je leerkrachten artistieke vakken.

EEN WEG NAAR RUIME VORMING

Je groeiende creativiteit wordt ondersteund en aangevuld door een degelijke algemene vorming, welke studierichting je ook kiest. Zo kun je je persoonlijkheid op verschillende domeinen tegelijk ontwikkelen. In dit opvoedingsproces stimuleren we vanuit een christelijke levensvisie verdraagzaamheid, geweldloosheid, weerbaarheid en sociale zin.

EEN WEG IN HET LEVEN

Zeker in onze maatschappij van visuele media en beeldcultuur is het noodzakelijk dat je inventief en kritisch mee leert omgaan.  Zo leer je vanuit een realistische zelfkennis je weg zoeken in de enorme verscheidenheid die voortdurend op je afkomt.

bottom of page