top of page

7 MAART: DAG VAN HET KSO


‘Kso bezet de stad met kunst’ is een project van verschillende Antwerpse KSO-scholen om het Kunst Secundair Onderwijs een dag in de kijker te zetten. Op verschillende plaatsen in de Antwerpse binnenstad kan je leerlingen aan het werk zien. Het is een moment-opname van de rijkdom die eigen is aan deze onderwijsvorm. Dans, ballet, muziek, beeldende kunst, woord en drama komen rijkelijk aan bod. Deelnemende Scholen:

Sint-Lucas KSO Antwerpen www.st-lucaskso.be De! Kunsthumaniora www.kunsthumaniora.be Avant provinciaal onderwijs www.avantonderwijs.be De koninklijke balletschool Antwerpen www.koninklijkeballetschoolantwerpen.be

Beeld banner homepage: Neo Trips, 5TBK

bottom of page