top of page

DAG VAN HET KSO IN BEELD

Naar aanleiding van de 2de editie van de ‘Dag van het KSO’ op woensdag 7 maart, maakte het Kunst Secundair Onderwijs (KSO) komaf met misvattingen en vooroordelen en riep het ouders op om hun kind meteen te laten starten in een kunsthumaniora of school met KSO opleiding. Uit een recente bevraging bij meer dan 2.000 KSO leerlingen blijkt immers dat ouders nog dikwijls de toekomstperspectieven van het kunstonderwijs onderschatten.

Speciaal voor deze gelegenheid bezetten de leerlingen van Sint-Lucas, de!Kunsthumaniora, de Koninklijke Balletschool en Avant in Antwerpen op meerdere locaties de stad. Via een samenspel van woord, muziek, dans, ballet en beeldend werk konden voorbijgangers kennismaken met de verschillende disciplines van het KSO.

Lees ook dit artikel op VRT NWS, waarin ook enkele van onze leerlingen aan het woord komen.

bottom of page