top of page

EXPO: BOOK IN THE PICTURE, PICTURE IN THE BOOK


Deze tentoonstelling wordt georganiseerd naar aanleiding van het vertrek van de Sint Lucas Hogeschool. Met dit vertrek nemen we afscheid van hun Bibliotheek en hun bibliothecarissen, waar wij al die jaren beroep op hebben kunnen doen. Een klein deel van de boeken zijn eigendom van Sint LucasKSO en zullen dus aanleiding zijn om in 2019 onze eigen bibliotheek op te starten.

In deze expo tonen we werken van leerlingen (en leerkrachten) uit het KSO die te maken hebben met ‘het Boek’. We willen met ‘Book in the picture, picture in the Book’ het boek in brede zin centraal stellen, zowel bibliofiel als inhoudelijk.

In dit digitale tijdperk staan wij als kunstschool nog steeds achter de blijvende waarde van het boek in onze samenleving. Ook de sfeer die hangt rond het lezen en genieten van een boek en meer bepaald van een kunstboek, willen we met dit initiatief belichten en iedereen uitnodigen dit te blijven koesteren!

De tentoonstelling is te bezoeken van 23 november tot 21 december 2018 in de Bibliotheek in de St Jozefstraat 35, Antwerpen, tijdens de openingsuren.

Van harte welkom!

bottom of page