top of page

BEZOEK AAN HET KABINET VAN BEN WEYTS

De afvaardiging van de Kunst Secundaire scholen dankt de heer Weyts en vooral zijn woordvoerder, Michaël Devoldere, voor de ontvangst op de drempel van het Kabinet Onderwijs.

De verschillende KSO scholen hebben een duizendtal kunstwerkjes in de vorm van postkaarten overhandigd waarop leerlingen, leerkrachten, ouders, oud-leerlingen, sympathisanten en directies van het Kunst Secundair Onderwijs minister Weyts met aandrang vragen om in de nieuwe eindtermen meer ruimte te laten voor de vakken eigen aan het KSO.

Het KSO waakt al tientallen jaren succesvol over het moeilijke evenwicht tussen algemene vakken en artistieke vakken. Dit evenwicht dreigt te verdwijnen door de vermeerdering en verzwaring van de wetenschappelijke vakken en van de STEM-vakken. Wij hopen dat minister Weyts de oproep van het KSO ernstig neemt en rekening houdt met het KSO in de modernisering van het Secundair Onderwijs.


In naam van het KSO Vlaanderen,

de vertegenwoordigers,

Academie voor Beeldende Kunsten Aalst, Heilig Graf Turnhout, Sint-Lukas Kunsthumaniora Brussel, H.Pius X-Instituut Antwerpen, Stedelijk Lyceum Cadix Antwerpen, St-Lucas KSO Antwerpen


Comments


bottom of page