top of page

ARTISTIEKE OPLEIDING (pagina is nog in opbouw, info is niet compleet of incorrect)

In deze studierichting ligt het accent op de artistieke vakken, zonder evenwel een stevige theoretische onderbouw te vergeten. Een uitgesproken belangstelling voor beeldende kunsten in het algemeen en voor het functioneel ontwerpen in het bijzonder is dan ook essentieel. Daarnaast staan efficiënt en methodisch gericht denken en werken, zin voor creativiteit, originaliteit en teamwork centraal.

Binnen het vak waarnemingstekenen ontwikkelen de leerlingen een persoonlijke manier van opmerken, noteren, schetsen en tekenen. Daarnaast heeft dit vak een ondersteunende functie bij de  werkzaamheden voor de andere artistieke vakken. Dat laatste geldt ook voor kunstinitiatie waarbinnen de leerlingen door middel van het eigen maken van de vakterminologie en onderzoeksmethodes diverse kunstuitingen leren beleven, analyseren en situeren.

De andere artistieke vakken (grafische vormgeving, illustratie, ruimtelijke vormgeving en vrije beeldende vormgeving) zijn een combinatie van twee- en driedimensionale opdrachten waarbij diverse technieken, materialen en dragers aan bod komen. Hierbij wordt er ook volop gebruik gemaakt van informatica.

De doelstelling is om van onderzoeken, verkennen, experimenteren en creatief zijn een natuurlijke ingesteldheid te maken om zo tot een professioneel eindproduct te komen.

bottom of page