top of page

INDUSTRIËLE KUNST (pagina is nog in opbouw, info is niet compleet of incorrect)

Industriële kunst is een richting voor leerlingen met interesse in productvormgeving en een goed ontwikkeld wiskundig en ruimtelijk inzicht die creatief willen omgaan met vorm, functie, kleur en materialen.

In deze richting vertrekt men van het in vraag stellen van de alledaagse dingen rondom ons. Vanuit een focus op waarneming en voorstelling, en computertekenen, wordt er dan in het open atelier gezocht naar de betekenis van vormen en worden abstracte begrippen vormgegeven.

 

Daarnaast worden in het toegepaste atelier bestaande producten kritisch onder de loep genomen (ergonomie, materiaal, vormtaal, constructie …) om daarna nieuwe ethische producten/objecten te ontwerpen.

 

De uiteindelijke doelstelling is de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid om zodoende op toegepaste ruimtelijke vraagstellingen antwoorden te bieden.

bottom of page