top of page

Beeldende Kunst

(3de graad, D&A)

Lestabel Beeldende Kunst:
Wil je graag meer uitleg? Contacteer ons!
St-Lucas Kunstsecundair Antwerpen

Sint-Jozefstraat 35

2018 Antwerpen

Tel: (03) 201 59 70

info@st-lucaskso.be

Deze optie binnen de studierichting Beeldende Kunst is een combinatie van algemeen vormende vakken en artistieke vakken waarbij een creatieve aanleg en een degelijke tekenvaardigheid een vereiste zijn. Het zelfstandig ontwerpen van vrij en toegepast werk staat centraal. Zo leren de leerlingen een eigen beeldtaal ontwikkelen waarmee ze zowel objectief als expressief persoonlijke observaties, gevoelens en ideeën beeldend kunnen uitdrukken.

In het vijfde jaar ligt de nadruk op het leren van een aantal vaardigheden en technieken. De resultaten van de verschillende vakken staan ook op zich als artistiek product. Het Atelier Waarnemingstekenen en Model richt zich op het ontwikkelen van de tekenvaardigheid, de basis voor de andere ateliers. In het Atelier Tekenkunst en Illustratie staat de tekening centraal, vrij geïnterpreteerd of als toegepaste functie. Daarbij worden zowel manuele tekentechnieken als digitale aangeleerd. In het Atelier Vormgeving en Typografie draait het om communicatie en het functioneel ontwerpen. Via analoge maar vooral digitale weg wordt er gebruikgemaakt van grafische programma’s, foto’s, publicaties en drukwerk om affiches, folders, logo’s en ander toegepast werk te creëren. In het Atelier Schilderkunst en Grafiek ten slotte leert men schilderen met verschillende materialen en komen druktechnieken zoals houtsnede, monotype en droge naald aan bod.

 

In het zesde jaar worden de aangeleerde technieken uit het vijfde jaar verder ontwikkeld en vooral autonoom toegepast. Het leerproces van het vijfde jaar wordt in het Atelier Waarnemingstekenen en Model in het zesde verdergezet. In het Atelier Illustratie en Typografie worden de verworvenheden van de Ateliers Tekenkunst en Illustratie en Vormgeving en Typografie van het vijfde jaar samengebracht om van tekst en beeld een geheel te maken. In het Atelier Schilderkunst en grafiek worden de vaardigheden van het vijfde verfijnd met meer nadruk op inhoud en zelfstandigheid. In Open atelier staat het eigen referentiekader centraal. Het experimenteel karakter is de basis van elk denk- en doeproces. Zowel tweedimensionaal als ruimtelijk worden de mogelijkheden en de zeggingskracht van een zelfstandig werk onderzocht.

bottom of page