top of page

Beeldende Kunst: optie Beeldende Kunst (BK/BK)

Derde graad Kunst en Creatie Doorstroom- en arbeidsfinaliteit (D/A)

Lestabel Beeldende Kunst:
Wil je graag meer uitleg? Contacteer ons!
St-Lucas Kunstsecundair Antwerpen

Sint-Jozefstraat 35

2018 Antwerpen

Tel: (03) 201 59 70

info@st-lucaskso.be

Deze optie binnen de studierichting Beeldende Kunst is een combinatie van algemeen vormende vakken en artistieke vakken waarbij een creatieve aanleg en een degelijke tekenvaardigheid een vereiste zijn. De leerling kiest bewust voor de beeldende kunst, heeft een gezonde honger naar kunst en cultuur.

Het zelfstandig ontwerpen van vrij en toegepast werk staat centraal. Zo leren de leerlingen een eigen beeldtaal ontwikkelen waarmee ze zowel objectief als expressief persoonlijke observaties, gevoelens en ideeën beeldend kunnen vormgeven.

In het vijfde jaar ligt de nadruk op het leren van een aantal vaardigheden en technieken.

Het Atelier Waarnemingstekenen en Model richt zich op het ontwikkelen van de tekenvaardigheid, de basis voor de andere ateliers.

In het Atelier Tekenkunst en Illustratie staat de tekening centraal, vrij geïnterpreteerd of als toegepaste functie. Daarbij worden zowel manuele tekentechnieken als digitale aangeleerd.

In het Atelier Vormgeving en Typografie draait het om communicatie en het functioneel ontwerpen. Via analoge maar vooral digitale weg wordt er gebruikgemaakt van diverse grafische programma’s, foto’s, publicaties en drukwerk om affiches, folders, logo’s en om ander toegepast werk te creëren.

In het Atelier Schilderkunst en Grafiek ten slotte leert men schilderen met verschillende materialen en komen druktechnieken zoals houtsnede en droge naald aan bod.

 

 

In het zesde jaar worden de aangeleerde technieken uit het vijfde jaar verder ontwikkeld en vooral autonoom toegepast.

Het leerproces van het vijfde jaar wordt in het Atelier Waarnemingstekenen en Model in het zesde verdergezet.

In het Atelier Illustratie en Typografie worden de verworvenheden van de Ateliers Tekenkunst en Illustratie en Vormgeving en Typografie van het vijfde jaar samengebracht. In het Atelier Schilderkunst en grafiek worden de vaardigheden van het vijfde verfijnd met meer nadruk op inhoud en zelfstandigheid.

In Open Atelier staat het eigen referentiekader centraal. Het experimenteel karakter is de basis van elk denk- en doe proces. Zowel tweedimensionaal als ruimtelijk worden de mogelijkheden van een zelfstandig werk onderzocht.

 

Deze richting biedt nadien een zeer breed spectrum aan mogelijkheden in vrije en meer toegepaste kunsten.

bottom of page