top of page

Architecturale en Beeldende Vorming (ABV)

Tweede graad Kunst en Creatie Doorstroomfinaliteit (D)

Lestabel ABV:
In deze studierichting ligt het accent meer op de algemeen vormende vakken, vnl. wiskunde en wetenschappen. De artistieke vakken omvatten een ruim pakket aan opdrachten en technieken als voorbereiding op de derde graad. Binnen waarnemingstekenen verwerven de leerlingen een eigen beeldtaal en een ruimtelijk inzicht die zij vervolgens kunnen toepassen in de andere artistieke vakken.

In het vak beeldende vorming maken de leerlingen kennis met basisbegrippen van vormstudie en kleurenleer en leren zij omgaan met verschillende materialen en technieken. Beeldanalyse en compositieleer zijn basisprincipes die mee worden aangereikt in dit vak. Leerlingen leren beelden als communicatiemiddel te zien om zo boodschappen te kunnen visualiseren. Het is een brede ontdekkingsreis in de beeldende kunsten. In het vak architecturale vorming leren de leerlingen basisbegrippen toe te passen d.m.v. composities, vorm semantiek, doelgroep analyse, omgevingsstudies en ruimtelijk denken. Deze worden vertaald naar fysieke maquettes in het veld van architectuur en vormgeving in de brede zin. De leerlingen leren nadenken vanuit hun eigen visie, achtergrond en ervaringen. Zij leren probleemoplossend en zelfredzaam te werken in het atelier. Dit is een belangrijke troef en een grote meerwaarde in deze opleiding. Vanaf de derde graad kan de leerling een logische keuze maken tussen Architecturale Vorming en Beeldende Vorming.

Wil je graag meer uitleg? Contacteer ons!
St-Lucas Kunstsecundair Antwerpen

Sint-Jozefstraat 35

2018 Antwerpen

Tel: (03) 201 59 70

info@st-lucaskso.be

bottom of page