top of page

(2de graad D)

Architecturale en Beeldende Vorming

Lestabel ABV:
In deze doorstroomfinaliteit ligt het accent meer op de algemeen vormende vakken, vnl. wiskunde en wetenschappen. De artistieke vakken omvatten een ruim pakket aan opdrachten en technieken als voorbereiding op de derde graad. 

Binnen waarnemingstekenen verwerven de leerlingen een eigen beeldtaal, die zij vervolgens kunnen toepassen in de andere artistieke vakken. In het vak beeldende vorming maken de leerlingen kennis met basisbegrippen van vormstudie en kleurenleer, en leren zij omgaan met verschillende materialen en technieken. In het vak architecturale vorming leren zij deze basisbegrippen persoonlijk toepassen d.m.v. composities en vormgeving die verband houden met architectuur in een brede zin. Vanaf de derde graad kan de leerling een logische keuze maken tussen Architecturale Vorming en Beeldende Vorming.

Wil je graag meer uitleg? Contacteer ons!
St-Lucas Kunstsecundair Antwerpen

Sint-Jozefstraat 35

2018 Antwerpen

Tel: (03) 201 59 70

info@st-lucaskso.be

bottom of page