top of page

Tweede leerjaar A

(1ste graad)

Lestabel Tweede leerjaar A:
Wil je graag meer uitleg? Contacteer ons!
St-Lucas Kunstsecundair Antwerpen

Sint-Jozefstraat 35

2018 Antwerpen

Tel: (03) 201 59 70

info@st-lucaskso.be

Het tweede leerjaar A is een voorbereiding op een tweede graad Kunst en Creatie. Het sterke aanbod algemene vakken maakt het de leerling ook mogelijk om verder te gaan in een tweede graad doorstromingsrichting ASO. De hoofdvakken bestaan uit de taalvakken en de vakken wiskunde en wetenschappen.

De taalvakken houden in: 4 lesuren Nederlands, 3 lesuren Frans en 2 lesuren Engels. In het specifieke gedeelte is er een uur differentiatie voorzien voor de taalvakken. De 4 lesuren wiskunde, 2 lesuren techniek, 1 lesuur natuurwetenschappen en 1 lesuur aardrijkskunde vormen het pakket wiskunde, wetenschappen, techniek (WWT). Ook voor deze vakken is er een differentiatie-uur voorzien in het specifieke urenpakket. Leerlingen worden extra uitgedaagd en/of krijgen de nodige ondersteuning voor deze vakken.

 

In de specifieke uren vinden we naast de 2 differentiatie-uren 5 lesuren artistieke vorming. Deze worden opgesplitst in 2 uren waarnemend tekenen en interpretatie en 3 uren beeldende vorming waar leerlingen leren omgaan met een uitgebreide waaier aan beeldende middelen, materialen en technieken.

De creativiteit van de leerling verwerft in dit jaar een verdere uitdieping en vorming. Samen met de ontwikkeling van het scheppend, artistiek en probleemoplossend denken krijgt het aanscherpen van het doorzettingsvermogen van de leerling veel aandacht. De wisselwerking tussen dit groeiproces en de persoonlijkheidsvorming van de leerling krijgt een belangrijke plaats.

bottom of page