top of page

Architecturale en Beeldende Kunsten (ABK)

Tweede graad Kunst en Creatie Doorstroom- en arbeidsfinaliteit (D/A)

Lestabel ABK:
Deze studierichting omvat een algemeen vormende en een artistieke component. Binnen de artistieke vakken ontwikkelen de leerlingen een twee- en driedimensionale beeldtaal waarmee ze hun communicatieve mogelijkheden kunnen verruimen.

Zo leggen leerlingen binnen waarneming en voorstelling de basis voor een eigen beeldtaal en verwerven ze een constructief en ruimtelijk inzicht. Daarnaast is er het onderdeel kleur en vormgeving, dat uit drie pijlers bestaat: een architecturale, een toegepaste en een vrije. Binnen deze pijlers ontwikkelen de leerlingen een kleurgevoel en geven zij vorm aan een inhoud of boodschap. Hierbij leren zij omgaan met een uitgebreide waaier aan beeldende middelen, materialen en technieken. Zo ligt het accent in deze richting voor het architecturale eerder bij het ontwerpend denken, de ruimtelijke weergave en de compositieleer. De leerlingen leren nadenken vanuit hun eigen visies, achtergrond en ervaringen. Zowel het individuele als het maatschappelijke bewustzijn is een grote inspirator voor diverse opdrachten. Zelfstandig leren denken, probleemoplossende ideeën aangeven en zelfredzaam leren werken in het atelier is een belangrijke troef in deze opleiding. In de derde graad kan de leerling kiezen tussen Architectuur en Interieur, Beeldende Kunst en Audiovisuele Kunst.

Wil je graag meer uitleg? Contacteer ons!
St-Lucas Kunstsecundair Antwerpen

Sint-Jozefstraat 35

2018 Antwerpen

Tel: (03) 201 59 70

info@st-lucaskso.be

bottom of page