top of page

(2de graad D&A)

Architecturale en Beeldende Kunsten

Lestabel ABK:
Deze studierichting van de doorstroom- en arbeidsfinaliteit omvat een algemeen vormende en een artistieke component. Binnen de artistieke vakken ontwikkelen de leerlingen een twee- en driedimensionale beeldtaal waarmee ze hun communicatieve mogelijkheden verruimen.

Zo leggen leerlingen binnen waarneming en voorstelling de basis voor een eigen beeldtaal en verwerven ze een constructief en ruimtelijk inzicht.

 

Daarnaast is er het onderdeel kleur en vormgeving, dat uit drie pijlers bestaat : een architecturale, een toegepaste en een vrije. Binnen deze pijlers ontwikkelen de leerlingen een kleurgevoel en geven zij vorm aan een inhoud of boodschap. Hierbij leren zij omgaan met een uitgebreide waaier aan beeldende middelen, materialen en technieken.

 

In de derde graad kan de leerling kiezen tussen Architectuur en Interieur, Beeldende Kunst en Audiovisuele Kunst.

Wil je graag meer uitleg? Contacteer ons!
St-Lucas Kunstsecundair Antwerpen

Sint-Jozefstraat 35

2018 Antwerpen

Tel: (03) 201 59 70

info@st-lucaskso.be

bottom of page