top of page

(2de graad D&A)

Beeldende en Audiovisuele Kunsten

Lestabel BAK:
Wil je graag meer uitleg? Contacteer ons!
St-Lucas Kunstsecundair Antwerpen

Sint-Jozefstraat 35

2018 Antwerpen

Tel: (03) 201 59 70

info@st-lucaskso.be

Deze studierichting van de doorstroom- en arbeidsfinaliteit omvat een algemeen vormende en artistieke component. Binnen de artistieke vakken leren de leerlingen een bestaand of eigen verhaal omzetten naar de twee- en driedimensionale beeldtaal.

Binnen het vak Waarnemingstekenen wordt de basis gelegd voor hun eigen beeldtaal en verwerft de leerling tekenvaardigheid en ruimtelijk inzicht. Binnen de drie pijlers, het Ruimtelijk Atelier, het Vrij Atelier en het Audiovisueel Atelier geven leerlingen inhoud en vorm aan hun verhaal via kleur, audio, performance en bewegend beeld.De samenhang van de drie ateliers beklemtoont de opbouw van de verhaalstructuur, de ontwikkeling van personages en de conceptuele beeldtaal. In de derde graad kan de leerling kiezen tussen Audiovisuele Kunst, Beeldende kunst en Architectuur en Interieur.

bottom of page