top of page

Beeldende en Audiovisuele Kunsten (BAK)

Tweede graad Kunst en Creatie Doorstroom- en arbeidsfinaliteit (D/A)

Lestabel BAK:
Deze studierichting omvat een algemeen vormende en artistieke component waarbij een creatieve aanleg en een duidelijke tekenaanleg een vereiste zijn. Doel is het zelfstandig ontwikkelen van eigen verhalende ideeën en die om te zetten in het beeldverhaal, de animatie en de ruimtelijke omgeving. Hierbij leren de leerlingen omgaan met een uitgebreide waaier aan beeldende middelen, materialen en technieken.

Binnen het vak Waarnemingstekenen verwerft de leerling tekenvaardigheid en ruimtelijk inzicht om zo de natuurlijke tekenvaardigheid verder te ontwikkelen, die een solide basis zal vormen voor het artistieke hoofdpakket.

 

Dit artistieke hoofdpakket bestaat uit drie pijlers: het Ruimtelijk Atelier, het Vrij Atelier en het Audiovisueel Atelier.

 

In het Ruimtelijk Atelier ligt het accent bij scenografie en sfeerschepping. In het Vrij Atelier ontwikkelen de leerlingen een kleurgevoel en geven zij vorm aan een inhoud of boodschap.

 

In het Audiovisueel Atelier tenslotte, draait het om het beeldend, grafisch en picturaal vertellen binnen een spectrum van illustratie tot graphic novel en worden er in het tweede jaar ook al de eerste stapjes richting (computer)animatie gezet. In het tweede jaar van deze graad wordt er voor het Audiovisueel Atelier ook één uur extra voorzien.

 

In de derde graad kan de leerling kiezen tussen Audiovisuele Kunst, Beeldende kunst en Architectuur en Interieur.

Wil je graag meer uitleg? Contacteer ons!
St-Lucas Kunstsecundair Antwerpen

Sint-Jozefstraat 35

2018 Antwerpen

Tel: (03) 201 59 70

info@st-lucaskso.be

bottom of page