top of page

Eerste leerjaar A

(1ste graad)

Lestabel Eerste leerjaar A:
Wil je graag meer uitleg? Contacteer ons!
St-Lucas Kunstsecundair Antwerpen

Sint-Jozefstraat 35

2018 Antwerpen

Tel: (03) 201 59 70

info@st-lucaskso.be

In het eerste leerjaar A ligt de nadruk op een brede algemene vorming. De hoofdvakken bestaan uit de taalvakken en de vakken wiskunde en wetenschappen.

De taalvakken houden in: 4 lesuren Nederlands, 3 lesuren Frans en 1 lesuur Engels. Nederlands en Frans worden nog versterkt met telkens een differentiatie-uur binnen het specifieke gedeelte. Naargelang de noden van de leerling wordt dit differentiatie-uur ingevuld met remediëring of uitbreiding.

De 5 lesuren wiskunde houden reeds een lesuur differentiatie in. 2 lesuren natuur- wetenschappen, 2 lesuren techniek en 2 lesuren aardrijkskunde vormen het pakket wetenschappen.

 

In de specifieke uren vinden we naast de 2 differentiatie-uren talen 3 lesuren artistieke vorming. In het vak artistieke vorming worden de pijlers van de beeldende kunst gevormd: waarnemen en tekenen, verbeelding en concept, woord en beeld, ruimtelijk denken en handelen, materiaal en vorm, enz.

 

Geprikkeld door de verwondering en geleid door de nieuwsgierigheid dagen wij de leerling uit de eigen verbeeldingskracht te exploreren en grenzen te verleggen.

Leren creatief denken betekent leren keuzes durven maken, deze keuzes verwoorden en beargumenteren en feedback constructief inzetten. Dit leerproces draagt niet alleen bij tot het ontdekken van de eigen creativiteit maar ook tot de persoonlijkheidsvorming van de leerling.

bottom of page