top of page

Architectuur en Interieur (A&I)

Derde graad Kunst en Creatie Doorstroom- en arbeidsfinaliteit (D/A)

Lestabel Architectuur & Interieur

De richting Architectuur en Interieur biedt een ruime algemene vorming met aandacht voor talen en met een uitbreiding van wiskunde en fysica toegepast binnen de context van architectuur en interieur. Hiernaast krijgen de leerlingen een zeer ruim artistiek pakket om de wereld van architectuur, interieur, vormgeving en cultuur te verkennen.

In de ateliers Architectuur en Interieur doorlopen de leerlingen langere opdrachten waarbij ze hun creatief denkvermogen en begrip over ruimtelijkheid ontwikkelen. Ondersteund met grondige individuele begeleiding bedenken ze oplossingen voor de gestelde ruimtelijke uitdagingen. Stap voor stap ontwikkelen ze zo een eigen visie en een architecturale vormentaal.

Rechtstreeks op deze twee artistieke hoofdvakken sluit het vak Plantekenen aan waarbij de leerlingen ontwerpplannen leren lezen en uittekenen, zowel klassiek met de hand als met digitale middelen.

In het atelier Digitaal Tekenen breiden de leerlingen hun kennis van digitale tekenprogramma’s verder uit en versterken zo hun grafische presentatievaardigheden.

In de ateliers Presentatie en Techniek ontwikkelen de leerlingen doelgericht en via experiment een waaier aan onderzoeks- en presentatietechnieken met verschillende materialen zowel voor 2D als 3D. Het ontwerpproces vraagt een stevige tekenvaardigheid en inzicht in de ruimtelijke weergave.

In al deze vakken leren de leerlingen hun ideeën analyseren, onder woorden brengen, communiceren en beargumenteren.

Deze richting biedt zodoende een grondig theoretisch luik en vormt daarnaast ook een onderzoekende, een praktische en een oplossingsgerichte geest.

Wil je graag meer uitleg? Contacteer ons!
St-Lucas Kunstsecundair Antwerpen

Sint-Jozefstraat 35

2018 Antwerpen

Tel: (03) 201 59 70

info@st-lucaskso.be

bottom of page