top of page

Architecturale Vorming

(3de graad, D)

Lestabel Architecturale Vorming
Deze richting beoogt een ruime algemene vorming, een goede talenkennis als noodzakelijk communicatiemiddel bij studie- en onderzoekswerk, en een sterke wiskundige en wetenschappelijke vorming. Logischerwijze wordt er van de leerlingen een uitgesproken belangstelling voor architectuur, vormgeving en cultuur verwacht.

Binnen waarnemingstekenen en wetenschappelijk tekenen wordt de basis gelegd voor een tekentaal die gehanteerd kan worden binnen het vak architecturale vorming. Binnen dit vak is er aandacht voor het analyseren en begrijpen van de architectuur in al haar vormen, vroeger en nu, geplaatst in een zo ruim mogelijke context. Verder creëren de leerlingen ruimtelijke composities, geïnspireerd en georiënteerd door de architectuur met de drie aspecten: functie, vorm en constructie, die zij stilaan leren beheersen.

Via de insteek van architecturale vorming worden er vaardigheden en strategieën ontwikkeld die ook binnen andere contexten toepasbaar zijn.

Wil je graag meer uitleg? Contacteer ons!
St-Lucas Kunstsecundair Antwerpen

Sint-Jozefstraat 35

2018 Antwerpen

Tel: (03) 201 59 70

info@st-lucaskso.be

bottom of page